Fairtrains heeft een vernieuwde website. Op de nieuwe site staat een duidelijke uitleg over Fairtrains, onze algemene voorwaarden en welke locomotief soorten er gehuurd kunnen gaan worden. Daarnaast is er een contactformulier, en een deel wat gevuld zal worden met nieuws.

In de afgelopen periode is in samenwerking met de werkgroep 1501 besloten onder andere locomotief 1304 weer dienstvaardig te maken. De werkzaamheden hiervoor zijn reeds gestart. Door beperkte capaciteit van de werkplaats en de vrijwilligers van Fairtrains is de verwachting dat locomotief 1304 in het najaar van 2018 weer dienstvaardig voor treinen te zien zal zijn. Om dit mogelijk te maken is een vervangende motor noodzakelijk. Deze wordt gehaald uit locomotief 1122, welke door zijn matige staat en beperkte bruikbaarheid is aangewezen als onderdelen leverancier. Ook zijn aan de andere in aanmerking komende machines voorbereidende werkzaamheden geweest voor indienststelling. Zoals het opladen van de batterijen en het schoonmaken en gangbaar houden van de techniek.